THỐNG KÊ TRUY CẬP


Đài Truyền thanh - Truyền hình

- Địa chỉ: Phố Hòa Trung, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng uyên, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Fax:  

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1.Trưởng đài: Ma Kiên Hiển

- Điện thoại CQ: 0263.603.666

- Điện thoại DĐ:

-  Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Sản xuất phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương,  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh Cao Bằng phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.